kjenn den
datadrevne 
organisasjonen
på ambisjonene

 


For den dataambisiøse virksomheten er BI-strategi og veikart neste steg på veien mot å utnytte det datadrevne potensialet. Mens BI-strategien inneholder de overordnede ambisjonene, gjør et veikart det mulig å prioritere BI-innsatsen over tid. I Inspari hjelper vi virksomheter med å utnytte det datadrevne potensialet.

Hvor dataambisiøse er dere?

udlev ambitionerne
med en samlet strategi

 

I flere virksomheder starter BI-initiativet i én afdeling af organisationen uden kobling til den øvrige organisation, mens BI-initiativet i andre tilfælde har svære vilkår på grund af usammenhængende strategiske indsatser på tværs af organisationen. Begge tilfælde kan resultere i, at virksomheden som helhed har svært ved at udleve sit data-drevne potentiale.


En samlet BI-strategi og et godt tilrettelagt veikart skaper grunnlaget for å flytte organisasjonen i én og samme retning, nemlig mot en datadrevet kultur forankret i organisasjonen - og en maksimal utnyttelse av det datadrevne potensialet.

oppnå forretningsutvikling
ved hjelp av en strategi-workshop


Når bedriftskonsulentene våre hjelper organisasjoner med en komplett BI-strategi og et veikart, gjøres det i form av en rekke workshops. Sammen med dere skaper vi grunnlaget for en komplett BI-strategi og et veikart som sikrer sammenheng på tvers av organisasjonens strategiske innsats. 

Når du skal forberede organisasjonen for å utnytte data på best mulig måte og ta beslutninger om BI-investeringer basert på et reelt grunnlag, kan du stille deg selv følgende spørsmål:

 • Hva er mønsterpraksis?
 • Hvilke lavthengende frukter har vi?
 • Hvor starter vi?
 • Hvilke ressurser trenger vi?
 • Hva vil det koste?
 • Hvor lang tid vil det ta?

hent gratis e-book
få tips og tricks
fra 3 ægte data-helte

 

Hent vores gratis e-bookt, og bliv klogere:

 • Sådan får du buy-in fra ledelsen
 • Tilrettelæg en effektiv proces
 • Skab forankring og værdi

 

kjære business
intelligence manager,
velg retningen for teamet ditt

 

Uansett om det står business intelligence manager på visittkortet ditt eller ikke, kan en BI-strategi stake ut kursen for arbeidet i teamet. Du får en total 360-graders oversikt over virksomheten og situasjonen, og du får svar på strategiske nøkkelspørsmål, som:

 • Hvordan er organisasjonen min forberedt for å utnytte data?
 • Hvordan kan vi optimalisere dette?
 • Er dagens arkitektur forberedt for BI? Hvordan gjør jeg den klar? Hvilket analyseverktøy er riktig for oss?
 • Hva må vi gjøre i morgen for å bli mer datadrevne? Og om ett år?
 • Hvem i organisasjonen min kan/vil gjøre virksomheten mer effektiv og klar til å ta bedre beslutninger?
 • Hvilke fits/gaps har vi når det kommer til å utnytte dataene våre, og hvordan kan vi endre dette? Hvordan kan vi spre bruken av data og analyseverktøyene våre?

prisen for
BI og strategi

Bruk pengene riktig
Kostnaden for en BI-løsning avhenger av en rekke parametere, for eksempel behov, antall brukere, valgt frontend og ambisjonsnivå. Med en BI-strategi kan du stake ut kursen for BI-løsningen din og på den måten unngå feil investeringer, siden du kjenner målene dine – og hvordan du skal nå dem.

Et prosess som er skreddersydd for deg
Derfor avhenger prisen for en BI-strategiprosess også av blant annet organisasjonens kompleksitet og størrelse. Vi har gjennomført mange strategiprosesser, og derfor kjenner vi til trinnene som vi sammen skal gjennomføre. Derfor kan vi også sette sammen den prosessen som passer for deg og din organisasjon.

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere