hva er
data analytics?

 

Data Analytics (DA) er ikke noe nytt. Helt siden tabeller og regneark ble oppfunnet har man laget analyser og forsøkt å få ny innsikt. Men moderne programvareløsninger og analysemetoder har ført til nye muligheter for bedre innsikt og analyser av mer komplekse datasett.

Data Analytics er ikke en programvare, men en prosess som brukes til å undersøke datasett for på den måten å finne nye teorier og hypoteser. Det vil finnes forskjellige data avhengig av hvilken bransje det er snakk om. Dataene man baserer analysene på, kan derfor både være kvantitative og kvalitative, noe som fører til at analyseteknikkene også vil være forskjellige.

Data Analytics dekker en rekke ulike teknikker og blir brukt i mange bransjer. Her får du en oversikt over Data Analytics, hvilke teknikker som brukes og et innblikk i noen av bransjene som bruker DA.

hvilke bransjer bruker
data analytics?

Data Analytics-teknikker blir brukt i de aller fleste bransjer. Men det er variasjoner i hvor stor grad bransjene bruker avanserte teknikker. Det er også stor forskjell fra bransje til bransje når det kommer til hvilke områder det gjøres analyser av.

 

Produksjon

Produksjonsbedrifter har mange aktiviteter, inkludert lagerstyring, transaksjoner og bestillinger, som alle er potensielle datakilder som kan optimaliseres. Alt dette gir innsikt som kan føre til bedre planlegging og potensielt bedre resultater.

 

Gaming

I gaming-industrien brukes Data Analytics til å få innsikt i brukernes preferanser, deres kjøpsmønster og gamingnettverk.

 

Helsevesenet

Helsevesenet har ofte et tydelig mål om å behandle så mange pasienter som mulig innenfor en budsjettramme og uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Dette gjøres blant annet ved hjelp av datauttrekk fra instrumenter og maskiner for å kunne undersøke pasientflyt, behandling og hvilket utstyr som blir brukt på sykehuset.

 

Reiselivsbransjen

Reiselivsbransjen er kjent for å ha lavt dekningsbidrag på salget sitt. Derfor er salgsvolum nøkkelordet, og målet er mersalg. For å kunne lage bedre markedsføring og automatisere skreddersydde tilbud, brukes data fra sosiale medier, nettlogger og mobildata for å få innsikt i kundenes preferanser. Dette gir mulighet for å målrette innsatser, gjøre dem mer relevante for kundene og på den måten øke effektiviteten.

 

Energistyring

Energiforbruk er en betydelig post i budsjettet, spesielt for produksjonsbedrifter. Derfor brukes Data Analytics til energistyring, inkludert smartgrids, energioptimalisering, distribusjon og automatisering av bygninger.

slik bruker man
data analytics

I tillegg til å lage enkle funksjoner i et Excel-ark finnes det mer avanserte teknikker som brukes for å få verdifull innsikt.

Flere bedrifter bruker for eksempel data mining til å tygge seg gjennom store datamengder for å finne sammenhenger og mønstre, machine learning for å finne mønstre i uoversiktlige og ustrukturerte data samt predictive analytics til å forutse fremtidige hendelser og se inn i fremtiden.

hvor er data analytics
på vei?

 

Det er ingen tvil om at Data Analytics er et område som er i rivende utvikling i takt med at bedrifter og organisasjoner har fått enklere tilgang til data. Men det som virkelig driver utviklingen, er et ønske om å optimalisere driften, effektivisere prosessene og finne nye vekstmuligheter.

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

 

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt.

 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere