hva er
data mining?

 

Hvis du ønsker å få mest mulig ut av dataene du har samlet inn, bør du vurdere data mining. Data Mining hjelper deg med å utforske og analysere data for å oppdage nye og meningsfulle mønstre eller regler som gir deg mulighet til å forutse fremtidige handlinger.

Det finnes to typer datamining: pattern discovery og predictive analytics. Pattern discovery forsøker å finne mønstre eller likheter mellom observasjoner, grupper, personer og lignende uten å nødvendigvis vite hva man leter etter. Predictive analytics forsøker å forutse handlinger ved å sammenligne innsamlede data.

R og Python er to gratis plattformer som kan brukes til data mining.

3 eksempler på
data mining

 

Her får du tre eksempler som viser mer konkret hva data mining kan hjelpe deg med.

/ Data mining kan brukes når du ønsker å gruppere kunder i kundegrupper uten at du nødvendigvis har definert gruppene på forhånd. Data mining-teknikker kan nemlig fortelle deg hvordan kundegruppene dine bør grupperes, og deretter viser den deg hvilke typer kunder som blir gruppert basert på for eksempel kjøpsmønstre. Dette er et eksempel på pattern discovery. 

/ De neste to eksemplene viser predictive analytics. Data mining kan også brukes når man ønsker å forutse noe. En helt konkret kundecase kan være at vi ønsker å undersøke hvilke studenter som har høy sannsynlighet for å droppe ut av studiet.

/ Et klassisk eksempel på data mining er å kunne forutse om en ny e-post er spam eller ikke, og på den måten bestemme om e-posten skal sendes til innboksen eller til mappen for søppelpost.

data mining
og machine learning

 

Data mining er nært beslektet med machine learning. Data mining bruker nemlig machine learning som en mulig tilnærming for å utforske data. Machine learning er en samlebetegnelse for teknikker som brukes til å la maskiner finne mønstre eller forutse noe ved hjelp av avanserte algoritmer og ved å «trene» seg selv på tilgjengelige data for å bli bedre. Machine learning er også nært beslektet med AI (kunstig intelligens), siden AI bruker machine learning til å forbedre seg og bli «klokere».

data mining
og big data

 

Data mining kan hjelpe deg med å få oversikt over big data. Data mining kan kategorisere det som gjemmer seg i big data, og på den måten går den på oppdagelsesferd i dataene dine for å finne sammenhenger. Den finner ukjente sammenhenger som kan føre til at du kan bruke dataene dine på nye måter.

Data mining er et populært verktøy sammen med big data, siden det kan hente nye opplysninger som du ikke var klar over fantes, men som kan vise seg å være ekstremt verdifulle.

data mining
og data warehouse

 

Hvis du allerede har strukturert dataene dine i et data warehouse, men mangler den siste finpussen for å få mest mulig ut av det du har samlet inn, så er data mining igjen en optimal løsning.

Andre systemer gir deg beskrivende statistikker, men data mining går ett skritt videre og kan gi deg innsikt i fremtiden og et inntrykk av hvordan tingene henger sammen.

3 fordeler med
data mining

  • Klassifiserer data
  • Gir dataene dine en sammenheng
  • Gir deg muligheten til å forutse fremtidige handlinger

 

Men husk at data mining aldri kan være bedre enn dataene du har samlet inn.

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

 

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt.

 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere