datadrevne
virksomheter
treffer bedre beslutninger

 

Med en konstant økende datamengde til disposisjon er det mulig å treffe beslutninger på et faktabasert grunnlag fremfor synsing.

Den datadrevne virksomheten evner å kartlegge sin historie, diagnostisere sin nåtid, og forutsi sin fremtid - med et overordnet mål om å treffe bedre beslutninger. Det er selve kjernen i en datadrevet virksomhet.

datadrevne virksomheter
har data i DNA-et

Erfaring viser at datadrevne virksomheter i gjennomsnitt er 5 % mer produktive og 6 % mer lønnsømme enn sine konkurrenter. Forholdet mellom de datadrevne virksomhetene og konkurrentene kan best beskrives som «født datadrevet» versus en tradisjonell virksomhet.

På den ene side står en virksomhet som har data i DNA-et, og på den annen side en tradisjonelt drevet virksomhet – og i Inspari er vi ikke i tvil om hvem som er vinneren av de to fordi:

 

 

 

  • datadrevne virksomheter treffer bedre beslutninger
  • datadrevne virksomheter øker sin konkurranseevne
  • datadrevne virksomheter forbedrer sine viktigste nøkkeltall

dreining
rundt data

For den datadrevne virksomhet er det avgjørende å tenke data helt inn i forretningsmodellen, fra datadrevet salg og markedsføring, til datadrevet HR eller økonomistyring.
Mer spesifikt skal data innarbeides i alt, fra strategi og informasjonshåndtering til kompetanse og kultur.

 

strategi

En datadrevet virksomhet arbeider med data på strategiske nivå, og det er naturlig for virksomheten å bruke sin kunnskap til å oppnå konkurransemessige fordeler.

 

 

kompetanse

Den datadrevne virksomhet evner å sette opp et godt team av medarbeidere med riktig kompetanse. Evnen til å analysere data er nemlig et minst like viktig forretningsområde som salg og økonomi – analytisk kompetanse skal gjennomsyre hele virksomheten, ikke bare en avdeling.

informasjonshåndtering

For å utnytte verdien maksimalt sørger den datadrevne virksomhet for at de rette løsningene for informasjonshåndtering er tilgjengelige. Ideelt sett er alle data tilgjengelige i én løsning for å bryte ned datasiloer, styrke samarbeidet og sørge for åpenhet.

 

kultur

I den datadrevne kultur er alle medarbeidere motivert til å aktivt bruke data som et redskap for deling av kunnskap. Hele kulturen bygger på evnen til å bruke og stole på data fremfor synsing.

hent gratis e-book
få tips og tricks
fra 3 ægte data-helte

 

Hent vores gratis e-bookt, og bliv klogere:

/ Sådan får du buy-in fra ledelsen
/ Tilrettelæg en effektiv proces

/ Skab forankring og værdi

 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere