forretningsanalyse skaper
grunnlaget for suksess

 

En dataambisiøs virksomhet utnytter sitt fulle potensial fordi virksomheten har evnen til å gjøre data til kunnskap og kunnskap til verdi.

Vi hjelper virksomheter med å få innsikt i hele forretningen ved å skape en felles referanseramme og forståelse av forretningsmodellen sammen med virksomheten. Ved å analysere forretningen som helhet skaper vi sammen grunnlaget for den suksessrike business intelligence-løsningen som sikrer innsikt i forretningene. Til enhver tid.

BI leverer verdi
til forretningen

 

Alt for mange BI-prosjekter er forblitt IT-prosjekter uten suksess fordi de ikke har skapt verdi for forretningen. Men slik trenger det ikke være.

En suksessrik business intelligence-løsning er forankret i organisasjonen og tar utgangspunkt i måten organisasjonen oppfatter seg selv på. Derfor gir BI en unik mulighet til å skape verdi, siden prosjektet vil synliggøre forretningens nøkkeltall i dybden ved hjelp av forretningsanalyse.

 

For å skape det beste utgangspunktet for suksess med BI kartlegger vi forretningen gjennom én eller flere workshops. Vi utfordrer kunden vår med spørsmål så vi kan opprette en god business case med konkrete løsningsforslag og begrepsmodeller i en forretningsanalyse. Et klart formål med business intelligence er nemlig én av forutsetningene for suksess med BI.

forretnings-
analysen er
veien til BI i
verdensklasse

Når vi arrangerer workshops med kundene våre, hører vi ofte at selv om virksomheten har sterk innsikt i egne forretninger, så gir en forretningsanalyse nye perspektiver og en bedre forståelse av forretningen som helhet.

Vi lager forretningsanalyser av virksomheter som befinner seg i mange forskjellige situasjoner, f.eks.:

  • ønsket om å bli (enda) mer datadrevet

  • ønsket om å ta i bruk BI på nye forretningsområder

  • ønsket om å utnytte business intelligence

hent gratis e-book
få tips og tricks
fra 3 ægte data-helte

 

Hent vores gratis e-bookt, og bliv klogere:

/ Sådan får du buy-in fra ledelsen
/ Tilrettelæg en effektiv proces

/ Skab forankring og værdi

 

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt.

 

begrepsmodellering 
hva, hvordan og hvorfor

 

Som en del av bedriftsanalysen finner vi også en begrepsmodellering.

Hva: Begrepsmodellering sikrer åpenhet og transparens, noe som gjør at bedriften kan arbeide med utgangspunkt i en felles referanseramme. I tillegg identifiserer den flere dimensjoner og utfordringer, og på den måten sikrer den best mulig design for din bedrift.

Hvordan: En måte å skape en felles referanseramme på er å sikre at det er konsensus mellom hva mennesker sier og hva de egentlig mener. På den måten sikres det at begreper oppfattes likt.

Hvorfor: Vi bruker begrepsmodellering for å sikre at alle i bedriften snakker samme språk, siden samme språk er nøkkelen til å styre alle aktiviteter i hele prosessen.

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere