den vellykkede
BI-løsningen  

 

Den virkelig vellykkede BI-løsningen er den som blir brukt og skaper verdi for virksomheten. Fellesnevneren for de beste business intelligence-løsningene er derfor vellykket implementering og høy brukeradopsjon. Men før vi kommer dit har vi den tekniske utrullingen av løsningen, der både du som kunde og vi som BI-partner spiller en aktiv rolle.

Vi har erfaring med BI prosjekter av alle størrelser og på tvers av landegrenser. Derfor vet vi også at business intelligence-prosesser er komplekse og krever kontroll fra erfarne prosjektledere som kan tilrettelegge fra start til slutt i tett samarbeid med hver enkelt kunde.

en sterk metode
for BI-prosjekter

Hos Inspari har vi utviklet en unik metode som inkluderer alle trinn, roller og oppgaver i et BI-prosjekt eller i en oppgave. Vi kaller metoden Inspari field goal™. Det gir trygghet gjennom hele prosjektet og gjør enhver prosess til et lagspill der viljen til å vinne, taktikk og målfokus er faste elementer.

Inspari field goal™ gir tilgang til konkrete verktøy og strukturerte prosesser som markant løfter kvaliteten på utrullingen og implementeringen. Konkret prosjekterfaring og teori fra bransjens beste folk ligger til grunn for metoden, og det kan brukes ved nye prosjekter i samarbeid med deg eller med Inspari som utrullingsansvarlig.

Den samme prosessen brukes til å starte opp igjen nødstedte business intelligence-løsninger i bedrifter som tidligere har utrullet business intelligence uten å ha oppnådd forankring i organisasjonen. I stedet for at prosjektet kun er til nytte for noen få i organisasjonen, kan vi gjennom dette gjøre prosjektet til en uunnværlig del av hele organisasjonens daglige liv.

sterk utrulling
gir deg

 • Organisatorisk forankring og bruk av BI
 • Realisering av formålet med BI-løsningen
 • Synliggjøring av BI-løsningens suksess og verdi
 • Forankring av løsningen og fordobling av den realiserte verdien.

hent gratis guide
slik kan du forberede deg på fremtidens BI

Hent guiden og få:

 • De fem viktigste rådene når du vil ta business intelligence til neste nivå
 • Use cases & inspirasjon
 • Den nye teknologien: Dette betyr begrepene

Liten eller stor – bare sett i gang!
Kanskje vurderer du BI for å understøtte et enkelt forretningselement. Kanskje tenker du stort. Det viktigste er å komme i gang. En datadrevet virksomhet tenker visjonært – fordi det store potensialet for BI ligger i hele virksomhetens informasjonsbehov.

 

 

Bygg opp en sterk enhet
BI kan bryte ned siloer der man kun ser sine egne problemstillinger som avdeling. Derfor er det viktig at vedlikehold og videreutvikling av BI-løsningen håndteres av en tverretatlig enhet som sikrer konsistens på tvers av virksomheten og sørger for understøtting av hele virksomheten – ikke bare enkelte avdelinger separat.

 

 

konkretisér problemer
For å sikre at Business Intelligence blir en suksess, bør du starte med en konkret problemstilling i virksomheten. Sørg for at det er klart hva prosjektet skal understøtte i virksomheten og sørg for at det tilfører virksomheten verdi.

 

 

 
Bygg én felles dataplattform
Mange diskusjoner handler om hvem som har de riktige tallene. Virksomheter som virkelig er datadrevne, har bygget én felles dataplattform. Vi anbefaler at du trinnvis beveger deg mot den totale løsningen. På denne måten kommer dere stadig nærmere sannheten og skaper verdi i virksomheten hver gang innsikten i data blir mer nyansert.

Ansvar og eierskap
Det er viktig at en virksomhet tar eierskap over løsningen. Dette gjøres ved at virksomheten involveres tidlig i prosessen og at dere prioriterer hvordan løsningen utvikler seg. IT-avdelingen drifter løsningen, men det er virksomheten som eier den totale løsningen.

 

 

Få den rette kompetansen
Mange virksomheter tar i bruk ekstern kompetanse når de starter med BI, men virkelige datadrevne selskaper fokuserer også på å skaffe seg disse ferdighetene internt. Insister på å involvere egne spesialister og brukere i prosessen for å sikre at den kunnskapen som ble tilført fra eksterne ressurser forblir i virksomheten.

opplæring og forankring
er forutsetninger for suksess

En BI-løsning blir aldri sterkere enn sine brukere. Valg av konsept for å sikre forankring i organisasjonen og høy brukeradopsjon er kanskje det viktigste valget etter beslutningen om å starte BI-prosjekt.

I Inspari vet vi at selv om to organisasjoner kan ha to BI-løsninger med mange felles funksjoner, så er alle organisasjoner svært forskjellige av natur – både når det gjelder organisering, ansvar, behov og modenhet.

Derfor har vi skapt et konsept for brukeradopsjon som tar høyde for disse forskjellene, slik at vi kan møte deg og din organisasjon der du er, basert på f.eks.:

 • BI-modenhet
 • Brukertyper med ulike behov og ulik kompetanse
 • Rettigheter i infrastrukturen
 • Opplæring av brukere på ulike nivåer
 • Organisering av eierskap og drift av BI-løsningen
 • Opprettelse av kompetansesenter

inspari support 
din løsning,
vårt ansvar

 

Når din BI-løsning er implementert, anbefaler vi Inspari Support. For oss er support mer enn bare et ord. Det er ansvar for løsningen din med en holdning om hva som passer oppsettet ditt best. Det er garanti for handling i enhver situasjon.

Med Inspari Support får du sikkerhet, proaktivitet og tilgang til landets fremste spesialister på ditt området. Uten binding. Til en fornuftig pris.

Hvis du vil høre mer om en supportavtale, så les mer. 

 

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt.

 


delta på kurs, workshop & events og bli klok på mer


Vi elsker å dele vår kunnskap både i form av kurs og workshops innenfor business intelligence, og også via events.

Delta på:

 • Tableau workshop

 • Kurs i datavisualisering

 • Events om business intelligence

Finner du ikke det du søker, ta kontakt med oss. Sammen finner vi den rette løsningen til deg og dine kollegaer.

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere