hva er
information 
management?

 

Informasjon spiller en viktig rolle for bedrifter i dag. Og det kommer ikke som noen overraskelse at det ikke er optimalt å ha informasjon liggende på Post-it-lapper og i skuffer hvor den blir glemt. Informasjon skal brukes for å skape verdi. Fordelene ved å gjøre riktig informasjon tilgjengelig til riktig tid for de som har bruk for den, er tydelige: Det utgjør kunnskapsgrunnlaget for å ta riktige beslutninger, og det fører til meningsfulle resultater.

Men det kan virke overveldende å behandle all den informasjonen som er tilgjengelig i en moderne bedrift. For informasjon finnes i både elektronisk og fysisk form, og kommer i mange formater.

Å gå fra informasjonskaos til en organisert struktur, hvor informasjonen til syvende og sist fører til nyttig innsikt og meningsfulle resultater, er essensen av information management.

 

data kontra
informasjon

Før vi går mer i dybden med information managent, må vi få på plass definisjonene av datainformasjon. For selv om informasjon og data har flere ting til felles, er de ikke det samme, og derfor kan de ikke behandles på samme måte heller.

Data ligger ofte i elektroniske formater i databaser, og de er verdier som er tilknyttet parametere. De fleste bedrifter har enorme mengder data som ikke gir noen mening i seg selv. Det er først når data kombineres og presenteres at de blir til verdifull informasjon. Når vi snakker om informasjon, mener vi noe som informerer – noe som gir svar på et spørsmål.

Bedrifter og organisasjoner produserer mye informasjon hver eneste dag. Men det tilfører ingen verdi hvis de som skal bruke informasjonen, ikke vet hvor de finner den – eller at den finnes. Det er denne utfordringen som information management har som formål å komme til livs.

håndtering av
informasjon

Håndtering av informasjon er nøkkelen til information management. Det innebærer innsamling av informasjon fra flere kilder og distribusjon av informasjonen til én eller flere målgrupper – til riktig tid og på en fornuftig måte. Management-aspektet henviser til organisering og kontroll av strukturen, behandlingen og leveringen av informasjon.

Det er kanskje allerede tydelig, men informasjon er et bredt begrep, og information management dekker derfor en rekke disipliner. Typiske områder er:

  • Content Management
  • Journalhåndtering
  • Taksonomi og Metadata
  • Kunnskapsbehandling
  • Dokumentbehandling
  • Styring av sosiale medier
  • Mønsterpraksis

er information management
relevant for min bedrift?

Hvis bedriften håndterer dokumenter, data, innhold og medarbeidere med spesialkunnskap, så bør svaret være tydelig. Men information management er ikke «one size fits all». Informasjonens omfang, type informasjon og format varierer fra bedrift til bedrift. Men én ting er tydelig: Alle bedrifter trenger sikker informasjon, som er lett tilgjengelig for de som trenger den, og det er nettopp det information management kan hjelpe deg med.

hvordan kommer jeg i gang
med information management?

Å få en god start på information management handler i stor grad om å bruke de systemene som allerede finnes til å hjelpe bedrifter med å effektivisere prosesser og behandle data, for eksempel systemer for Product Information Management, Media Asset Management og ERP. Hvis du begynner å digitalisere fysisk informasjon og data, får du en god start. For med et digitalt data- og informasjonsgrunnlag er du på god vei mot verdiskapende information management.

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt.

hvorfor er
information management
viktig?

Du spør kanskje deg selv hvorfor du skal bry deg om information management?

Selve dataene gir ikke svar på de viktige spørsmålene, men de er hjørnesteiner for å kunne produsere informasjon. Informasjon som tilfører kunnskap, som fører til beslutninger og handlinger og til syvende og sist gir meningsfulle resultater.

Derfor er information management viktig for de fleste bedrifter, og hvis det gjøres på en god måte, bidrar det til hele verdikjeden.

Det kan hende at dere allerede har full kontroll over datainnsamlingen i bedriften, men hvis dere ikke har kontroll over information management, vil det ikke føre til nyttig kunnskap som til syvende og sist gir verdi.

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere