business intelligence
for detaljhandel & merkevare

 

Detaljhandel og merkevare er blant de næringene som har størst direkte og daglig kontakt med kunder, og hvor data er mest tilgjengelig. Men utnytter du og dine kolleger potensialet for innsikt og verdi som dataene kan gi om kundene og virksomheten? Og bruker dere alle de kunnskapsrike dataene som et konkurransefortrinn, slik at dere alltid har et forsprang på konkurrentene?

La datareisen starte her med business intelligence for virksomheter innen detaljhandel og merkevare og innfri virksomhetens datadrevne potensial. 

top 5
analyser
til datadrevet
detaljhandel
& merkevare

Business Intelligence handler om mye mer enn salgs- og finansrapportering – potensialet er langt større. Dataarbeidet er ikke bare veien til en dypere og mer verdiskapende forståelse av forbrukernes behov, atferd og lojalitet. Det gir også forretningskritisk kunnskap om f.eks. butikk- og lageroptimalisering, opp- og mersalg og supply chain management.

Vi tilbyr BI-løsninger som svarer til de behovene vi ser hos våre kunder innen detaljhandel og merkevare. Og selv om kundene i utgangspunktet er forskjellige, så har de fortsatt mange av de samme utfordringene – dette gjelder kanskje også deg. Sammen kan vi finne en løsning.

  1. Ytelse: Alltid oppdaterte tall med salgs- og medarbeiderytelse
  2. Just-in-time: konstant optimalisering av forsyningskjedeledelse
  3. Etterfylling: datadrevne behovsberegninger og optimalisering av innkjøpsplanlegging
  4. Like-for-like-vekst: sikring av organisk vekst
  5. Omnichannel: oppfølging av kampanjer for å sikre den beste markedsmiksen av online- og offline-aktiviteter

"ledelsen har alltid overblikk over ulike merker, kunder og selgere – og det gir en helt uvurderlig innsikt i sanntid."

Mette Elisabeth Anderson, Business Controller, Rosendahl Design Group

retail data is
a people's business

En datadrevet virksomhet tenker og handler gjennom alle nivåer og avdelinger ved bruk av business intelligence. Når skottene mellom de ulike forretningsenhetene i organisasjonen brytes ned, får ledelsen innsikt i de viktigste KPI-ene for virksomheten som helhet og for de enkelte enheter – fra time til time. Det betyr at ledelsen kan treffe riktige beslutninger basert på kunnskap. Samtidig kan f.eks. butikksjefen, markedssjefen eller lagersjefen oppdage utfordringer og foreta endringer i f.eks. medarbeiderallokering, nettkampanjer eller vareflyt, før det gjør seg utslag på bunnlinjen. Når du handler ut fra innsikt, opplever du den reelle forretningsverdien av å arbeide med data. 

gratis guide
slik blir du datadrevet 

Det finnes et stort datapotensial for norske virksomheter innenfor detalj- og merkevarehandelen. 

Last ned guiden og få:

  • De 4 fasene til å bli en datadrevet detaljsalg- og merkevarevirksomhet
  • Innsikt i hvordan Norge klarer seg i konkurransen med sine nordiske naboer
  • 3 gode råd fra norsk professor til norske virksomheter med dataambisjoner

skap verdi
med data

Forretningsinnsikt skaper verdi
Vi analyserer våre kunder – både i forhold til det enkelte marked og forretningsmodell. Sammen identifiserer vi de viktigste KPI-ene som danner grunnlaget for den datadrevne beslutningskraften.

Les mer

Datavisualisering
Gi ledelsen dashboard med alltid oppdaterte tall, slik at hver leder kan følge sin forretningsenhet i sanntid. Det gir hver enkelt leder et verktøy for å dykke ned i sine egne tall og reagere raskt ved f.eks. fallende salg.

Les mer

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere