salgsrapportering
i det globale
DEIF-konsernet

 

DEIF-konsernet ble etablert i Danmark i 1933 og er i dag blant de ledende på det globale markedet for miljøvennlige, sikre og pålitelige styringsløsninger for desentralisert elproduksjon off- og onshore. DEIF har mer enn 650 medarbeidere og er representert på mer enn 50 nøkkelmarkeder verden over.

For å oppnå transparens i salgsrapporteringen mellom de 13 datterselskapene som er spredt over hele verden, har BI-avdelingen, med hovedsete i Danmark, skapt en BI-løsning som gir ledelsen og salgsavdelingen global innsikt.

Les hvordan DEIF bruker globale salgsdata til å gi ledelse og salgsledelse akkurat den innsikten de trenger på globalt plan. 

business
intelligence
i DEIF 

 

Global BI-løsning 
Business intelligence er kjernen i den globale salgsrapporteringen i DEIF. Før DEIF fikk BI, kunne ledelsen bare se tallene fra morselskapet. Denne metodikken kunne ikke innfri de nye behovene som oppstod i takt med at det kom flere og flere datterselskaper inn i bildet, og ledelsen fikk behov for å få rask og enkel oversikt på tvers av datterselskapene. Derfor skapte DEIF en transparent, global BI-løsning for salgsrapportering.

BI-løsningen omfatter morselskapet og de 13 datterselskapene – både når det gjelder konsolidering av datterselskapene, men også når det gjelder global, transparent salgsrapportering. 

Transparensen i salgsrapporteringen
Den globale transparensen i salgsrapporteringen er et godt bilde på den åpne kulturen i DEIF, hvor ledelsen og salgsledelsen kan følge hvert enkelt datterselskap helt ned på transaksjonsnivå. Dermed kan de benchmarke salgsresultatene i datterselskapene opp mot hverandre – og det samme kan ledelsen i datterselskapene. Denne innsikten på tvers av organisasjonen er et aktivt verktøy for å oppnå de beste resultatene på globalt plan.

Samtidig sikrer BI-løsningen at intern handel datterselskapene imellom elimineres, slik at den interne handelen ikke påvirker omsetningen. Enda et tiltak som bidrar til å sikre korrekt global innsikt. 

 

 

innsikt i
egne tall
gir handlekraft

 

BI-avdelingen har utarbeidet en rekke rapporter med nøkkeltall og ulike analyser som står til disposisjon for ledelsen og salgsledelsen i hvert enkelt datterselskap via en portal – med tall som alltid er oppdatert. Derfor har det enkelte datterselskapet alltid innsikt i egne tall slik at de kan reagere på blant annet underdekning, eller produkter med fallende salgskurver. Samtidig kan de benchmarke resultatene sine opp mot resten av organisasjonen – helt ned på transaksjonsnivå. 

Hovedanalysene i salgsorganisasjonen er: 

  • Margin per kunde fordelt på produkt 
  • Benchmark på tvers af datterselskaper 
  • Utvikling i nøkkeltall 

 

”BI gir oss global innsikt i organisasjonen - helt ned på transaksjonsnivå.
Derfor kan vi reagere på utfordringer og følge opp på tvers av selskapene”.


 

Brian B. Pedersen, Team Leader, Business Intelligence /Controlling Group Finance DEIF A/S

BI i DEIF
teknisk sett

Når først det enkelte datterselskapet er kommet i DEIFs datavarehus, kan BI-avdelingen selv jobbe med tallene og trekke ut rapporter på tvers av organisasjonen. Det gir DEIF mulighet til å dykke ned i tallene gjennom organisasjonsstrukturen for de enkelte selskapene.

  • SQL Server med datavarehus
  • SharePointportal med Excel-rapporter og Reporting Service
  • Olap-kuber (flerdimensjonelle kuber) 

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt. 

 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere