det visjonære
advokatfirmaet

 

Som et av Danmarks største advokatfirmaer er Advokatpartnerskapet Delacour et internasjonalt, næringsrettet advokatfirma, med både private og offentlige klienter. Ambisjonen er klar: Delacour vil være næringslivets foretrukne advokat. For å innfri det høye ambisjonsnivået bruker Delacour business intelligence som et aktivt styringsredskap for både partnergruppen og lederteamet.

Advokatfirmaet har full åpenhet i lederteamet, med innsikt på tvers av arbeids- og kompetanseområder. Resultatet er bedre utnyttelse av kompetanse, kunnskap og datadrevne distribusjonsnøkler. Les videre og la deg inspirere av ambisiøse Delacour.

motet og
viljen til 
den datadrevne
hverdag

 

Delacour er drevet av suksessvilje og ambisjoner om en datadrevet hverdag med overblikk på tvers av kompetanseområder og innsikt i hverandres ytelse. Det er ikke vanntett skille mellom et innblikk i ytelsen på individnivå og teamnivå for de enkelte ledere, men derimot full åpenhet og kunnskapsdeling på tvers av områder – som et ekte kunnskapssenter. 

Data kommer i hendene på hver enkelt leder og medarbeider – både for å synliggjøre mål og resultater, men også for å gjøre den enkelte i stand til å treffe bedre beslutninger med utgangspunkt i data.  

Delacour lager nå løpende analyser av de viktigste nøkkeltallene for å sikre en velsmurt virksomhet. f.eks: 

 • Hvordan sikrer vi den beste kapasitetsutnyttelsen på tvers av prosjekter?
 • Hva er sammenhengen mellom lønnsomheten og de kundene vi fakturerer mest?
 • Hvordan er faktureringsgraden og kapasitetsutnyttelsen på tvers av team, ledelsen og forretningsområder?
 • Hvordan kan vi skape den rette miksen av medarbeiderprofiler i en gitt sak?
 • Hvordan er aktiviteten til de viktigste kundene våre?

 

gevinstene
ved BI
i delacour

 • Én felles sannhet i hele organisasjonen med alltid oppdaterte tall.
 • Full åpenhet i leder- og partnergruppen for å utnytte hverandres kunnskap og kompetanse.
 • Både medarbeidere og ledelse kjenner de viktigste nøkkeltall og drivere for suksess i virksomheten.
 • Delacour kan også lage instrumentbord tilpasset brukerne og fokusområde.
 • Delacour kan også lage analyser med input fra forskjellige systemer, f.eks. CRM, finans, markedsføring osv. 

 

 

"dypere og bredere innsikt i markeds- og kundedata har innfridd ambisjonen vår om å komme helt tett på saken, på markedet og kundene".


Peter Mejlby, Direktør, Delacour

driv den kommersielle
forretnings-
utviklingen med data

 

Som foregangsfigur når det gjelder markedsføring innen advokoatbransjen bruker Delacour data til å kartlegge klientens adferd på nett ved hjelp av f.eks. Podcasts, Linkedln, innhold på nettstedet og ikke minst ved hjelp av Google Analytics.

 

Advokathuset jobber aktivt og i stigende grad med å samle inn og bruke verdifull kunnskap om klienters adferd, og utvikle virksomheten ved å komme enda tettere innpå behovene til nåværende og potensielle kunder. Når Delacour vet hvor brukerne kommer fra, da har de et datadrevet grunnlag for å velge de rette kanalene til sin markedsmiks.

BI i delacour
teknisk

 • SQL-basert datalager med data fra diverse kilder, f,eks. Navision, HR-system mm.
 • Standard Capto-løsning (Med Navision)
 • Qlik Sense til 100 brukere
 • En datadrevet forretningsmodell

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt. 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere