sterke merkenavn
og en datadreven salgsorganisasjon

Det danske multibrand-selskapet Rosendahl Design Group har et bredt utvalg av kjente merkevarer til kjøkken-, bord- og boligartikler og markedsfører blant annet designklassikere som Grand Cru stellet, Kay Bojesen aben og Lyngbyvasen. De mang ulike produktene selges til designbutikker og butikkjeder i alle størrelser i mange ulike land. Hovedkontoret i Danmark driver en felles business intelligence-løsning som på tvers av landegrenser gir både salgsledelsen og de enkelte selgerne et kraftig verktøy til salgsrapportering – i sanntid.

Med en felles BI-plattform kan Rosendahl Design Group lage analyser som strekker seg over ulike markeder og landegrenser og dermed optimalisere alle ledd i distribusjonskanalene, være tett på kundenes data og gi profesjonell sparring samt benchmarke enkelte markeder, produkter og selgere mot hverandre. La deg inspirere av Rosendahl Design Groups fremsynte data og skap verdi for virksomheten din. 

business
intelligence 
i rosendahl
design group

 

Business intelligence har i mange år vært en del av hverdagen i Rosendahl Design Group. Både salgsledelsen og selgerne har derfor et datadrevet tankemønster som gir et sterkt utgangspunkt for å utnytte de mange analysemulighetene som den nye BI-løsningen åpner for.

Flere nye dashboard bygger på tidligere BI-løsninger, slik at medarbeiderne kan se de tallene de er vant med – bare på en mye enklere og mer intuitiv måte. Forskjellen er at når de ansatte åpner tallene i et dashboard, kan de ikke rette, slette eller endre data – og det gir trygghet til å utforske tallene og se nye muligheter. 

Det beste av alt er at det gir salgsledelsen og selgerne én versjon av sannheten og dermed den samme forståelsen av verden.

En viktig lærdom fra BI-teamet hos Rosendahl Design Group er at brukerne først gikk helt over til den nye løsningen når den gamle ikke lenger var tilgjengelig. Ikke fordi medarbeiderne ikke kunne se verdien av den nye løsningen, men fordi vanens makt er så sterk. Dessuten opplever BI-teamet at jo flere tilpasninger de lager for BI-løsningen, jo flere ønsker får de til andre opplysninger og muligheter. 

Sist, men ikke minst, så overvåker BI-teamet bruken av BI-løsningen ned til brukernivå. Den interne sladrehanken gir de beste mulighetene til å hjelpe brukerne med startvansker, slik at de kommer godt i gang. Når alle brukerne er med, har BI-løsningen de beste betingelsene for å lykkes.  

rosendahl design group har overblikk og rettidige nøkkeltall

 

For Rosendahl Design Group er det overordnede formålet med BI å gi selgere og salgsledere et verktøy for å følge utviklingen til de enkelte kundene og produktene, rapportere tallene til kundene og på den måten være en profesjonell sparringspartner. I praksis har både salgsledelsen og salgsteamet alltid tilgang til de oppdaterte salgstallene og dermed faste mål og rammer for hele avdelingen, uansett om de er på kontoret, på reiser eller ute hos kundene.

Mens ledelsen kan se tall for hele teamet, kan den enkelte selgeren kun se sine egne kunder og dermed sitt eget salg. Alle dashboard er tilpasset mobile enheter, slik at selgerne kan se sine dashboard på sin foretrukne enhet, f.eks. en iPad eller stasjonær PC. I BI-teamet hos Rosendahl Design Group opplever de nemlig at når de møter brukerne på deres foretrukne plattform, tar brukerne løsningene i bruk – og det er grunnlaget for en vellykket BI-løsning. Samtidig inneholder alle dashboard nettopp de nøkkeltallene som er relevante for hver enkelt selger. Selgeren har derfor en god oversikt over dataene sine, og det er viktig for å skape gode møter hos kundene. Det viktigste av alt er at den enkelte selgeren kan se sine dashboard på sitt eget språk i sin egen valuta, enda en faktor for å gi en løsning som elskes av brukerne.

"ledelsen har alltid overblikk over ulike merker, kunder og selgere – og det gir en helt uvurderlig innsikt i sanntid."

 


Mette Elisabeth Anderson, Business Controller, Rosendahl Design Group

analyser på
farten 
gir datadrevne
møter

Til syvende og sist er det den enkelte selgeren eller lederens analytiske kreativitet som setter grensene for hva som er mulig å analysere.

Tidligere var de mest kompliserte analysene forbeholdt de få medarbeiderne som hadde spesiell Excel-kompetanse, og de Excel-sterke ble ofte en flaskehals – både selgerne og salgsledelsen måtte vente på nye rapporter. Nå kan selgerne selv lage avanserte analyser uten koding. Den enkelte selgeren kan selv analysere på tvers av produkter og kunder for å få et innblikk i hvilke kunder som kjøper hvilke varer og hvor mye inntjening hver enkelt kunde gir. 

De mest populære analysene i dag er:

 • Analyser av varesyklus
 • Beregning etter kundestørrelse
 • Inntjening for ulike kundestørrelser og produkter
 • Kundeadferd på tvers av landegrenser

Medarbeiderne i BI-teamet sitter klare til å motta input for nye analysemuligheter. 

de beste tipsene
fra BI-teamet
i rosendahl
design group

BI-teamet hos Rosendahl Design Group har derfor utviklet noen topp 5-tips til å lykkes med BI:

 1. Trekk ut kontakten til det gamle, og fokuser på én BI-løsning 
 2. Gi brukerne opplæring, tilpass fortløpende og kombiner det kjente med det nye
 3. Sørg for at minst én superbruker er tilgjengelig for brukerne – spesielt i startfasen
 4. Gi konkret hjelp ved å sende for eksempel how-to-videoer, lage bokmerker eller gi personlig brukerstøtte
 5. Tilpass, tilpass, tilpass! Desto mer brukervennlig en løsning er, jo mer elsker brukerne løsningen – og deg!

 

BI-løsningen
teknisk sett

 • Et datavarehus til salgsrapportering på tvers av landegrenser
 • QlikView til 50 brukere
 • Én versjon av sannheten
 • Dashboard med beste praksis-datavisualisering  

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt. 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere