kurs i
datavisualisering 


Datavisualisering er tydelig kommunikasjon av data. Kurset er rettet mot deg som i dag jobber med å formidle kunnskap visuelt, fra f.eks. en business intelligence-løsning, ledelsesrapportering eller andre former for virksomhetsdata.

tableau dashboard

lag kraftige presentasjoner
med BI-verktøy

Kanskje du jobber med oppbygging av Excel-ark, utarbeidelse av rapporter, eller i dynamiske, selvbetjente BI-verktøy. På kurset tar vi utgangspunkt i din egen hverdag og ser nærmere på detaljene med konkrete eksempler og verktøy. 

hva får du
ut af kurset?

Vi har alle Word på datamaskinen, men det gjør oss ikke nødvendigvis til fantastiske forfattere. Excel eller andre BI-verktøy gjør oss heller ikke automatisk til analytikere eller eksperter i å formidle kunnskap. Det forutsetter i alle tilfeller grunnleggende kjennskap til virkemidler, data, budskap og mottaker.

Datavisualisering blir stadig mer relevant i tråd med at data får større betydning for bedrifter og organisasjoner. Det ligger mye verdi lagret i dataene våre.

Dessverre blir manglende datavisualisering ofte en begrensning når vi skal spre kunnskapen som ligger i dataene. Ofte blir data presentert uten at det tas hensyn til målgruppen og de spørsmålene vi ønsker svar på i dataene. Og alt for ofte brukes datavisualisering og grafiske elementer så vilkårlig, at kunnskap går tapt ved å bruke effekter som ikke bidrar med verdi, men bare skjuler budskapet.

Kurset tar utgangspunkt i beste praksis innen datavisualisering. Vi deler det opp i 1/3 teori, 1/3 beste praksis og 1/3 case-arbeid. Vi har kombinert kunnskapen fra flere eksperter på fagområdet, med praktiske eksempler fra vår egen erfaring med business intelligence. Vi dykker ned i det teoretiske grunnlaget for forståelsen av data, slik at de grunnleggende elementene er på plass.

Dessuten drøfter vi elementene i en designprosess, og deretter arbeider vi videre med de forskjellige grafiske elementene og hvordan de brukes på best mulig måte. Til slutt jobber vi med oppbygning av effektive dashboard.

 

 

 

hvad inneholder
datavisualiseringskurset?

Kurset er bygd opp med en god del undervisning kombinert med hands-on-caser. Vi tar utgangspunkt i fiktive caser, som vi bearbeider ved å lage egne wireframes (skisser).

Arbeidet foregår ikke i noe spesifikt BI-produkt, men på tavle og med papir og blyant. Uansett hvilket BI-produkt du jobber med til daglig, vil du derfor få god inspirasjon og kunnskap om visualisering med deg hjem.

  • Hvorfor datavisualisering?
  • Designprosessen
  • Valg av riktige visuelle virkemidler
  • Fremhev data gjennom forenkling
  • Skap fokus på de riktige stedene
  • Utfordringer og fallgruber ved visualisering
  • Øvelser
Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere