microsoft
SQL

 

Microsoft SQL Server er Microsofts business intelligence- og datalagerplattform som kan hjelpe deg med å få raskere resultater og større innsikt i bedriftens data.

 

I plattformen er det en rekke tjenester som du kan benytte deg av, og du trenger naturligvis bare velge de tjenestene du har behov for.

 

 

microsoft SQL 
server gir deg:data warehouse platform 

All din virksomhets data på ett sted. Microsoft SQL Server er laget for å håndtere selv de største løsninger

integrasjonstjenester

Microsofts ETL-implementering samler og omformer raskt og enkelt alle kildedataene i datalageret.

 

analysetjenester

Støtte for multidimensjonale OLAP-kuber eller tabular-modeller. Velg den løsningen som passer virksomhetens data.

rapporteringstjenester

Design dine egne rapporter og send dem som PDF, eller åpne dem via en nettleser.

 

master data services

Muligheten til å selv administrere nøkkeldata og sette opp regler for opprettholdelse av datakvalitet.

 

master data
services

Med Master Data Services kan du håndtere stamdata og datakvalitet . Master Data defineres som virksomhetens nøkkeldata. SQL Server Master Data Services tilbyr en enkel metode for å administrere virksomhetsdata. Det kan for eksempel være ansatte, kontoer, produkter, etc.

Master Data Services kan samtidig sikre opprettholdelse av virksomhetens datakvalitet. Tjenesten benyttes ofte ved implementering av integrasjonstjenester når data fra forskjellige kilder skal settes sammen og datakvaliteten skal opprettholdes.

microsoft analytics
platform system

Med Microsoft Analytics Platform System (tidligere kalt Parallel Data Warehouse (PDW)) kan du håndtere store datamengder. Løsningen er en neste-generasjons plattform bygd for å kjøre rask dataanalyse og skalere lagringskapasitet fra noen terabyte til over seks petabyte.

Microsoft Analytics Platform System sendes til datasenteret som en enhet med maskinvare og programvare forhåndsinstallert og forhåndskonfigurert for maksimal ytelse. Microsoft Analytics Platform System er ikke bare rask og skalerbar, det er også utformet med høy redundans og høy tilgjengelighet, noe som gjør det til en pålitelig plattform som du kan stole på når det kommer til de mest forretningskritiske dataene.

microsoft 
reporting services

Reporting Services gjør det mulig å designe, tilpasse, administrere og levere regelmessige rapporter med informasjon fra ulike datakilder. Det kan være papirbaserte rapporter, PDF-rapporter, interaktive rapporter, web-baserte rapporter, innebygde rapporter eller ad hoc-rapporter. Reporting Services krever ikke en separat lisens siden Reporting Services er en del av Microsoft SQL Server.

 • Når du trenger å distribuere rapporter via nett eller e-post til mange brukere.
 • Når du skal opprette driftsrapporter/-lister.
 • Når du trenger å abonnere på rapporter.
 • Når du trenger å massedistribuere via e-post.

microsoft integration
services

Microsoft SQL Server Integration Services er verktøyet som brukes til ETL-prosessen. Løsningen er et viktig verktøy når data skal kopieres og omformes fra virksomhetens kildesystemer til datalager og datamarked.

Integration Services gjør det mulig å laste ned data fra økonomisystemer så vel som Excel-filer osv. og dermed sikre at dataene er tilgjengelig hvor og når du trenger dem.

microsoft analysis
services

Microsoft Analysis Services er en kraftig motor for å designe og sette opp flerdimensjonale OLAP-kuber, avanserte dataanalyser og KPI-er til dashboard og målstyring.

Fordelen med å bruke en kube er at den består av dimensjoner, hierarkier og nøkkeltall og ikke av tabeller og felt som i en tradisjonell database. Det gir en rask, forretningsorientert informasjonsmodell som inneholder én versjon av sannheten, og som alle i virksomheten vil være i stand til å bruke for å få innsikt i data. Kuber kan brukes med mange forskjellige BI front-end-verktøy, f.eks. Excel, Tableau, Power BI og Reporting Services.

velg inspari
som SQL-partner

Microsoft SQL Server brukes av mange selskaper og systemer for å håndtere ulike typer databaser. Hos Inspari er vi spesialister på både generell bruk og optimalisering av Microsoft SQL Server, samt bygging av både små og svært store datalagre.

Vi er også spesialister i design og implementering av kuber til forskjellige formål.
Kontakt Inspari for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift i gang med Microsoft SQL Server.

Avtal et møte med en konsulent.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_Partials_GridDocTypes_SharedContentModule_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\Views\Partials\GridDocTypes\SharedContentModule.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResult(ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<InvokeActionResultWithFilters>b__17()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.<BeginInvokeAction>b__20()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<BeginInvokeAction>b__22(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.<BeginExecuteCore>b__18(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.<BeginProcessRequest>b__3(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClassa.<EndProcessRequest>b__9()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere